Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Нумеричка анализа

Предавачи:
доц. др Дејан Ћебић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Инжењерство нафте и гаса(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: Положена Математика 1 и Математика 2
Циљ предмета:
Упознавање са теоријом и праксом основних метода у Нумеричкој Анализи за потребе будућих инжењера технике
Исход предмета:
Оспособљавање студената да користе у инжењерској пракси методе Нумеричке Анализе.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне нумеричке методе, заокруживање бројева и процена грешака. Интерполација, нумеричка интеграција (Симпсонова метода, метода трапеза и тангенте) и нумеричко диференцирање. Приближно решавање обичних једначина: итеративне методе, методе сечице и тангенте. Решавање обичних диференцијалних и парцијалних диференцијалних једначина разним нумеричким методама.

Практична настава
Израда задатака који одговарају материјалу који се ради на предавањима.

Литература:
  1. Милош Миличић, Нада Миличић, Драган Станков, Елементи Нумеричке анализе, Рударско-геолошки факултет у Београду, 2003.
  2. Д. Кузмановић, А. Седмак, И. Обрадовић, Д. Николић, Математичка Физика, РГФ, Универзитет у Београду, 2003.
  3. I.S. Sokolnikoff and R.M. Redheffer, Mathematics of physics and modern engineering, McGraw Hill, New York etc, 2nd. Ed., 1966.
  4. Slobodan Vujić i Aleksandar Ivić, Matematičke metode u rudarstvu i geologiji, RGF, Univerzitet u Beogradu, 1991.
  5. Г.В. Миловановић, Нумеричка Анализа 1-3, Научна књига, Београд, 1985-1993.
Метода извођења наставе:
Класична метода преко табле, постоје скрипта А. Ивића која се могу бесплатно добити.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -