Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Мониторинг опреме

Предавачи:
проф. др Предраг Јованчић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: завршене мастер академске студије
Циљ предмета:
Мониторинг опреме у основи има за циљ упознавање студената на докторским студијама са овим стручно-апликативним предметом и њихово квалитетније и боље препознавање проблема са аспекта праћења стања и понашања опреме у току експлоатације.
Исход предмета:
Стицање неопходног теоријског и активног практичног знања са становишта мониторинга опреме у свим сегментима рударске индустрије и рударству нафте и гаса. Оспособљеност за стручно, квалитетно и одговорно праћење стања и понашања опреме током експлоатације.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Праћење стања, понашања и интегритета система у рударској индустрији и рударству нафте и гаса; одржавање базирано на праћењу стања и понашања опреме; технике визуелна инспекције: системи визуелне инспекције, инфрацрвена термографија, детекција површинских у унутрашњеих дефеката, комерцијалне апликације визуелног мониторинга; технике за успешан мониторинг: систем процене количине/квалитета (праћење улаза и излаза), систем мониторинга улазно-излазних величина, модели за мониторинг праћења стања и понашања, комерцијалне апликације успешности мониторинга; мониторинг вибрација: теорија, технике, комерцијална апликација; технике анализе трења и хабања: детекција, дијагностика и анализа честица хабања у уљу, процена и количине честица, анализа мазива и технике праћења, комерцијална апликација; усвајање стратегије одржавања базирано на мониторингу: финансијске импликације и трошкови оправданости, технике избора и примене мониторинга; истраживање и развој мониторинга стања и понашања.

Практична настава
Експертски студијско-истраживачки рад уз информатички подршку и софтверске пакете. Дискусија о урађеним пројектима из области и самостално дефинисање предлога семинарских радова. Дискусија о одабраним научним радовима из области мониторинг опреме у рударској индустрији и рударству нафте и гаса. Рад на припреми усмене презентације семинарских радова, извођење и коментари.

Литература:
  1. Јованчић Предраг, Скрипта из предмета Мониторинг опреме, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет
  2. Davies A., Handbook of Condition Monitoring - Techniques and Methodology, Springer Publishing (1998)
  3. Amiya R. Mohanty, Machinery Condition Monitoring - Principles and Practices, CRC Press (2015)
Метода извођења наставе:
Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и коришћење софтверских пакета. Дискусија о семинарским радовима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -