Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Моделирање процеса подземног откопавања лежишта угља

Предавачи:
проф. др Бранко Глушчевић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Овај курс подразумева познавање Метода подземног откопавања лежишта угља, Метода подземне експлоатације
Циљ предмета:
Успешно савлађивање програма овог предмета треба да омогући студенту да овлада савременим техникама моделирања процеса подземног откопавања лежишта угља
Исход предмета:
Теоријска и стручна знања неопходна за проучавање подсистема откоп у систему рудника као производне и организационе средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Чињеница је да је веома редак случај да се за одређени рудник (или лежиште минералних сировина) са претпостављеном подземном експлоатацијом, може идеално применити само један начин отварања лежишта и селектовати само једна успешна метода откопавања.Мора се тежити оптимизацији. Углавном, током pre-feasibility фазе разматра се већи број могућих решења, варијанти и настоји се да се под одређеним условима изабере најповољнија. Овај поступак је познат као дефинисање дискретних модела. Анализа ризика користи се као техника на основу које се могу извршити селектовања и избор најповољнијих решења у подземним производним системима, а самим тим и у случајевима када је предмет интресовања подсистем који пружа логистичку подршку подземној експлоатацији.

Практична настава
Вежбе прате методске јединице са предавања.

Литература:
  1. Генчић Б.: Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Параметри производних јединица, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1972.
  2. Перишић М.: Примена математичких модела у пројектовању, Рударски институт, Београд, 1976.
  3. С.А.Кариман, А.В.Брайцев, В.М.Шрамко: Моделирование и оптимизация производственньих процессов при добьиче угля, Издательство "Наука", Москва, 1975.
  4. Dowd, P.A. Mine Finance and Valuation, Dept. of Mining and Mineral Engenering, Univeristy of Leeds 1994.
  5. Malindžak D. Production Logistics I., Štroffek Publishing, Košice, 1998.
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава. Предавања и вежбе уз коришћење савремених научних средстава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
30 15 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -