Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија

Студијски програм:
Механизација у рударству (X семестар -DAS)
Подземна градња (X семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Назив предмета: Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија
Предавачи:
проф. др Владимир Милисављевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за избор, планирање коришћења и одржавања механизације за подграђивање откопаних простора и подземних просторија.
Исход предмета:
Стицање стручних знања из области примене механизације за подграђивање откопаних простора и подземних просторија
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно предавање. Подела машина за подграђивање откопаног простора, врсте и типови. Механизована хидраулична подграда, носивост, херметичност. Принцип рада појединачне секције, принцип групног рада. Карактеристике секција МХП (радна карактеристика и одређивање). Испитивање секција МХП. Прорачун МХП. Фактори који утичу на силу реакције. Прорачун оптерећења. Прорачун стабилности секција МХП – статичка стабилност секција МХП, сила повлачења секција МХП, провера стабилности секција МХП. Монтажа МХП. Опрема и уређаји за подграђивање анкерима са двокомпонентном смешом. Принцип рада и начин примене. Специјалне машине за израду и подграђивање подземних просторија, принцип рада, начин примене. Специјалне машине за израду и подграђивање подземних просторија – конструкционе специфичности. Прорачун капацитета. Избор машина. Специјалне конструкције ротационих бушилица уа уградњу висеће подграде. Пратећа опрема за израду анкерских бушотина. Избор елемената висеће подграде. Избор материјала и опреме за уградњу висеће подграде. Процедуре праћења и испитивања опреме за подграђивање. Опрема и уређаји за праћење деформација са подграде. Мониторинг станице са припадајућим уређајима.

Практична настава
Одређивање радне карактеристике секције МХП. Пример прорачуна секције МХП. Пример прорачуна стабилности секције МХП (статичка стабилност и сила повлачења секције). Провера стабилности секције. Прорачун капацитета и носивости специјалних машина за израду и подграђивање. Избор машина. Усаглашавање капацитета машине и транспортног система. Избор елемената, материјала и опреме за уградњу висеће подграде.

Литература:
  1. Војин Чокорило, Механизована хидрауличан подграда; РГФ Београд, монографија
Метода извођења наставе:
Предавања уз подршку мултимедијалних презентација. Практична настава обухвата рачунске вежбе, прорачун и полагање два колоквијума.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти