Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инвестиционо одлучивање у условима неодређености

Предавачи:
проф. др Зоран Глигорић, проф. др Чедомир Бељић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Основне академске и основне мастер студије
Циљ предмета:
Оспособљавање студената да примењују савремене методе одлучивања у условима неодређености које су последица тржишних кретања, недовољне дефинисаности података који се односе на само рудно лежиште
Исход предмета:
Рударски инжењер-доносиоц инвестиционих одлука
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, Симулације, Расплинути скупови типа 1, Расплинути скупови типа 2, Анализа извора неодређености (унутрашњих и спољашњих), Квантификација неодређености и превођење у ризике, Стохастичке диференцијалне једначине. Брауново геометријско кретање, Процес повратка на средњу вредност са и без скокова, Трансформација симулирања у фази показатеље, Структура трошкова, Дефинисање критеријума одлучивања НПВ, ИРР, ПИ, МИРР. Неодређеност дисконтне стопе. Вишекритеријумско одлучивање

Практична настава
Анализа инвестиционог пројекта која садржи симулације и фазификације унутрашњих и спољашњих извора неодређености, садржај корисне компоненте у лежишту, коефицијент искоришћења лежишта, трошкови производње, тржишна кретања вредности минералних сировина, дисконтна стопа. Избор најповољнијег инвестиционог пројекта њиховим рангирањем у односу на постављене циљеве односно критеријуме.

Литература:
  1. Ian C. Runge: Mining Econimics and Strategy ISBN 0-87335-165-7;
  2. Zimmerman HJ (1992) Fuzzy set theory and its application, Kluwer Boston
  3. W.J DeCoursey: Statistics and Probability for Engineering Applications ISBN 7506-7618-3
  4. Thomas F. Torries: Evaluating Mineral Projects ISBNO 0-87335-159-2;
  5. Ching Lai Hwang, Kwangsun Yoon, Multiple Attribute Decision Making, ISBN 3-540-10558
Метода извођења наставе:
Интерактиван однос предавач студент
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -