ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Експлозиви и системи за иницирање

Студијски програм:
Подземна градња (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Експлозиви и системи за иницирање
Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Основни циљ курса је да се студенти упознају са најважнијим експлозивним материјама и експлозивима који се примењују у рударству, особинама експлозива и подручјима њихове примене у рударству. Од свих техничких факултета само на рударском факултету студенти детаљно изучавају технологију производње и примену експлозива.
Исход предмета:
Стеченим знањима студенти су оспособљени да се могу бавити минирањима у рударству и другим привредним гранама, специјалним минирањима, минирањима за војне потребе итд.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција, подела и карактеристике експлозивних материја. Физичке, термохемијске и експлозивне карактеристике експлозива. Хемијска стабилност, желатинизација и флегматизација експлозивних материја. Теорија нитрирања. Барути. Подела: хомогени и композитни барути. Црни барут. Индустријска производња црног барута. Малодимни барути. Иницијалне-примарне експлозивне материје - производња, мере заштите и примена. Бризантне-секундарне експлозивне материје и њихове смеше (нитро једињења, нитратни естри, амонијум нитрат) - индустријска производња, мере заштите и примена. Прости и сложени бризантни експлозиви, технологија добијања и примена. Савремени амонијумнитратски уљни експлозиви (AN-FO смеше и SLURRY експлозиви) за механизовано пуњење - производња на месту употребе. Емулзиони експлозиви. Експлозиви на бази смеше горива и ваздуха (FАЕ). Системи за иницирање експлозива. Детонаторска каписла, електрични детонатори, спорогорећи и детонирајући штапин, бустери, неелектрични системи за иницирање.

Практична настава
Испитивање физичко-хемијских карактеристика рударских експлозива (густине, хемијске стабилности, осетљивости на иницирање, температуре паљења, температуре и топлоте експлозије, водоотпорности). Испитивање техничко-минерских карактеристика рударских експлозива (радне способности, релативне радне способности, бризантности, брзине детонације, осетљивости на удар, преноса детонације, сигурности метанских експлозива на метан и угљену прашину). Испитивање средстава за паљење експлозива (бризантности, радне способности и сигурности рударске каписле, отпора и осетљивости према топлоти електричних детонатора, паљивости и горивости спорогорећег штапина, квалитета детонирајућег штапина).

Литература:
  1. Трифуновић П., Токалић Р., Ђукановић. Н., 2009: Материјали у рударству, РГФ Београд
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд
  4. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање, РГФ Београд
  5. Avdev F.A., Baron I.L., 1977: Proizvodstvo massovnih vzrivov, Nedra, Moskva
Метода извођења наставе:
Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе, вежбе на факултетском руднику на Авали.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти