Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Експлоатација минералних сировина кроз бушотине

Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса (VIII семестар -OAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Експлоатација минералних сировина кроз бушотине
Предавачи:
др Бојан Димитријевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са техничко-технолошким принципима традиционалних и нетрадиционалних метода експлоатације минералних сировина кроз бушотине.
Исход предмета:
Овладавање стручним знањима о техници и технологији експлоатације минералних сировина кроз бушотине за чврсте, течне и гасовите минералне сировине или продукте настале спољашњим физичким, хемијским, термичким и или другим методом.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Уводни део; 2. Општи аспекти примене бушотина за експлоатацију минералних сировина; 2. Карактеристике лежишта у функцији бушотинске технологије; 3. Експлоатација чврстих минералних сировина кроз бушотине, (Теоријске поставке процеса бушотинске хидроексплоатације, Одређивање техничко-технолошких параметара, Технолошке шеме добијања, Хидромонитори и динамичко деловање воденог млаза, Технички фактори разрушавања, прогнозирање слегања и деформација моделирањем, Приказ експериментално откопавање бокситне руде у басену Посушје и у предминирањем у Никшићком басену. 5. Експлоатација растреситих минералних сировина кроз бушотине Оптимизација просторних (геометријских, геомеханичких и реолошких) параметара коморе, Оптимизација хидрауличких параметара и параметара хидрозарушавања, Приказ експерименталних и реализованих откопавања шљунка – пример Боговађа, Приказ експерименталних и реализованих откопавања кварцног песка на примеру подинских пескова у Колубари на Пољу Д и кварцног песка лежишта Зилићи у Власеници; 6. Хемијске и биолошке методе откопавања лежишта минералних сировина кроз бушотине (Лужење /In situ leaching/ лежишта соли кроз бушотине /бунаре/, Примери излуживања лежишта соли, 7. Подземна гасификација угља кроз бушотине (Gasification technologies), 8. Експлоатација метана и угљен диоксида из лежишта угља кроз бушотине, Режим метана у лежиштима угља (Coal-bed methane reagime), 9. Издвајање CO2 (CO2 Sepration), 10. Бактериолошко разграђивање специфичних лежишта минералних сировина; 11. Експлоатација течних и гасовитих минералних сировина кроз бушотине

Практична настава
Практични део: Вежбе и колоквијум.

Литература:
  1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, Београд
  2. Симић Р., Бабичев Н., Цветковић М., 1993: Откопавање боксита кроз бушотине, Издање Георудинг Цо. Београд
  3. Бабичев Н. и други, 1992: Откопавање чврстих минералних сировина кроз бушотине, Издање: Георудинг Цо. Београд
  4. Димитријевић Б., 2004: Хидроексплоатација растреситих минералних сировина кроз бушотине, Издање: РГФ, Београд
  5. Хрковић К., Лазић М., 1995: Усмерено бушење при истраживању лежишта чврстих минералних сировина, Издање: РГФ, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај излаже се методом “ ex catedra ” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Предвиђен је један колоквијум који се организује након предавања и вежби из области Експлоатације минералних сировина кроз бушотине.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти