Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Дискретни модели стенског масива

Студијски програм:
Рударско инжењерство (III семестар -DOS)
Назив предмета: Дискретни модели стенског масива
Предавачи:
проф. др Славко Торбица
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Основне академске и основне мастер студије
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је да студенте научи када се стенски масив, као реално дискретна средина, може моделирати као континуалан. А када се, са становишта прихватљиве тачности, мора моделирати као дисконтинуална средина.
Исход предмета:
Овладавање неком од метода моделирања стенског масива као дисконтинуалне средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Анализа система стенски масив - подземна конструкција. Однос величине примарног стенског блока према величини анализиране подземне конструкције. Discrete Element Method (DEM), Distinct Element Method (UDEC, 3DEC, PFC, DDA, YADE)

Практична настава
Елаборат који прати извођење теоретске наставе

Литература:
  1. ITASCA Consulting Group Inc. UDEC Manual, 1992.
  2. ITASCA Consulting Group Inc. 3DEC Manual, 1994.
  3. Cundall PA. Hart RD. Numerical modelling of discontinua. Eng Comput 1992; 9: 101-13
  4. V. Šmilauer et al. (2015), Yade Documentation 2nd ed. The Yade Project.
  5. ITASCA Consulting Group Ltd. PFC codes manuals. 1995.
Метода извођења наставе:
Предавање. Активно учешће у решавању задатака (проблема из рударске праксе) са сваким студентом понаособ.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти