Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геостатистичко моделирање у рударству

Предавачи:
проф. др Дејан Стевановић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Процене грешке у појединачној процени садржаја сваког блока у целом лежишту имају мањи значај него процене неког конкретног дела лежишта. Ово произилази из чињенице да је током моделирања лежишта, вероватно вредност садржаја одређених блокова прецењена а других потцењена. Овај курса има за циљ квантификацију несигурности процене коришћењем геостатистичких метода.
Исход предмета:
Анализа експлоатационог 3Д блок модел рудног тела применом геостатистичких метода са квантификацијом неизвесности процене садржаја корисне минералне компененте.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Циљ курса је стицање теоријских и практичних знања из области геостатистичког моделирања у рударству. Акценат се ставља на процену тежинских фактора на основу растојања, анализу и тумачење експерименталних вариограма узависности од типа лежишта и броја података, мделовање експерименталних вариограма, идентификација анизотропију и тренда, методе унакрсне валидације, ординарно кригирање, однос запремине и вариансе и регресиона анализа, криговање површина и запремина, универзално криговање, једноставно криговање и друге варијанте методе процене преко криговања, валидација резултата и мера несигурности процене.

Практична настава
Студенти ће користити примере из праксе преко којих ће им бити практично илустрован концепте геостатистике у рударств. Користиће се доступни софтвери за геостатистичку обраду података са графичком интерпретацијом резултата. Студенти ће развити 3Д блок модел дистрибуције садржаја, а затим ће тај модел користити као основу за даље пројектовање и оптимизацију контуре копа, краткорочно и дугорочно планирање производње одређеног типа лежишта.

Литература:
  1. Coombes, Jacqui. 2008.The Art and Sscience of Resource Estimation a practical guide for geoogists and engineers. perth, australia : coombes capability, 2008. isbn 9780980490800.
  2. Margaret a., Oliver i Richard, Webster. 2015.Basic steps in geostatistics: the variogram and kriging. s.l. : Springer international publishing, 2015. isbn: 978-3-319-15865-5.
  3. Wellmer, Friedrich-Wilhelm. 1998.Statistical evaluations in exploration for mineral deposits. Berlin, Hedelberg : Springer Science & Business Media, 1998. 978-3-642-64325-5.
  4. A.G. Journel, C.J. Huijbregts, Mining geostatistics, The Blackburn Press, 2003.
  5. Isobel Clark, W. V. Harper, Practical geostatistics 2000, Ena llc, 2002.
  6. Andre Journel, P. Kyriakidis, Evaluation of mineral reserves – a simulation approach, Oxford university press, 2004.
  7. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006.
  8. Coombes, Jacqui. 2008.The Art and Science of Resource Estimation. Subiaco, Australia : Coombes Capability, 2008. 9780980490800.
  9. Richard Webster, Margaret A. Oliver, Geostatistics for Environmental Scientists, 2009.
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 6 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит65

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава15
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -