Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Вишекритеријумско одлучивање у рударском инжењерству

Предавачи:
проф. др Игор Миљановић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са теоријским основама и применом метода вишекритеријумског одлучивања у рударству.
Исход предмета:
Студент је обучен за примену метода вишекритеријумског одлучивања на проблеме у рударству: избор методе ВКО, одабир критеријума и анализу резултата ВКО.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод. Принципи и теорије вишекритеријумског одлучивања (ВКО). 2. Теорија одлучивања. Системи за подршку одлучивању. 3. Вишеатрибутивно и вишециљно одлучивање. Класификације и избор методе ВКО. 4. Избор критеријума. Тежински коефицијенти. 5. Теоријске поставке и примена методе PROMETHEE. 6. Теоријске поставке и примена методе ELECTRE. 7. Теоријске поставке и примена методе аналитичког хијерархијског процеса (AHP) и аналитичког мрежног процеса (ANP) 8. Теоријске поставке и примена методе ВИКОР. 9. Теоријске поставке и примена методе TOPSIS. 10. Дискусија резултата примене метода ВКО. 11. Софтверска подршка примени метода ВКО. 10. Теоријске основе фази логике и њена примена у вишекритеријумском одлучивању 11. Теоријске основе грубих скупова и њихова примена у вишекритеријумском одлучивању 12. Друге методе ВКО. 13. Практични аспекти примене метода ВКО у рударству. 15. (Резервни термин)

Практична настава
1. Методе вишеатрибутивног одлучивања (1 термин) 2. PROMETHEE методе: софтверска решења, практични примери, интерпретација резултата (2 термина) 3. Припрема за семинарски рад (1 термин) 4. ELECTRE методе: софтверска решења, практични примери, интерпретација резултата (2 термина) 5. AHP метода: софтверска решења, практични примери, интерпретација резултата (2 термина) 6. VIKOR метода: софтверска решења, практични примери, интерпретација резултата (2 термина) 7. TOPSIS метода: софтверска решења, практични примери, интерпретација резултата (2 термина) 8. Фази варијанте метода ВКО (1 термин) 9. Имплементација грубих скупова у области ВКО (1 термин) 10. (Резервни термин)

Литература:
  1. Оприцовић С., Вишекритеријумска оптимизација, Научна књига, Београд, 1986.
  2. Николић И., Боровић С., Вишекритеријумска оптимизација, ЦВШ ВЈ, Београд, 1996.
  3. Linkov I., Moberg E., Multi-Criteria Decision Analysis: Environmental Applications and Case Studies (Environmental Assessment and Management), CRC Press, 2011.
  4. Чупић М., Сукновић М., Одлучивање, Факултет организационих наука, 2010.
  5. Ishizaka A., Nemery P., Multi-criteria decision analysis: Methods and Software, Wiley, 2013.
Метода извођења наставе:
Усмена излагања, практична настава (израда задатака), рад на рачунару.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања0
Практична настава0
Колоквијуми20
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -