Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Анализа животног циклуса

Предавачи:
проф. др Ивица Ристовић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета се огледа у саваладавању техника коришћења метода за анализу и оцену животног циклуса производа и елемената производног циклуса.
Исход предмета:
Студенти ће бити оспособљени да изврше анализу животног циклуса производа као и анализу и оцену појединачних делова производног циклуса у циљу успостављања везе између производа и животне средине, утицаја производа и производних процеса на животну средину и одрживу производњу, употребу и поновно коришћење производа у циљу заштите животне средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основе поставке Анализе животног циклуса, Методологија Анализе животног циклуса, Методе Анализа животног циклуса, Анализа животног циклуса (LCA) производа и процеса; Интеракција производног процеса и животне средине; Интеракција производа и животне средине; Фазе животног циклуса и њихов утицај на квалитет животне средине; Одрживост производа и усаглашеност са националним и међународним стандардима (ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043, ISO 14044, ISO 14047, ISO 14048, ISO 14049)

Практична настава
Израда пројекта Анализе животног циклуса једног производа

Литература:
  1. Life Cycle Assessment (UNEP)
  2. Guidelines for Life-Cycle Assessment, A "Code of Practice". Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC). Brüssel, 1993
  3. Wenzel H, Hauschild M and Alting L., (2001: Environmental Assessment of Products, Volume 1: Methodology, tools and case studies in product development, Institute for Product Development
  4. Introduction to Environmental Life Cycle Assessment, University of Stuttgart
  5. Greening the Economy through Life Cycle Thinking - Ten Years of the UNEP/SETAC Life Cycle Initiative, United Nations Environment Programme Division of Technology, Industry, and Economics Sustainable Consumption & Production Branch
  6. Упуства за рад SimaPro, Umberto, SolidWorks, TEAM
  7. Стандарди ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043, ISO 14044, ISO 14047, ISO 14048, ISO 14049)
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, самостални рад на изради Анализе животног циклуса једног производа уз употребу софтверских пакета (SimaPro, Umberto, SolidWorks, TEAM )
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит55

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -