Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Аерозагађење

Предавачи:
проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање теоријских и практичних знања у областима мониторинга, моделирања и предикције аерозагађења и концепата и метода заштите ваздуха у радној и животној средини.
Исход предмета:
Разумевање врста и извора загађења ваздуха. Познавање метода и инструмента за мерење загађења ваздуха гасовитим и честичним полутантима. Познавање метода и инструмената за мерење метеоролошких параметара. Оспособљеност за моделирање процеса транспорта и дисперзије полутаната у ваздуху. Оспособљеност за самостално истраживање у областима планирања и пројектовања система за заштиту ваздуха.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у курс; Атмосфера и загађење ваздуха: Квалитет ваздуха, Извори аерозагађења, Гасови и аеросоли; Ефекти аерозагађења: Ефекти на здравље људи, Ефекти на флору и фауну, Ефекти на атмосферу, земљиште, воду и водене површине; Мерење и мониторинг аерозагађења; Моделирање дисперзије загађења ваздуха: Метеоролошке основе загађења атмосфере, Транспорт и дисперзија полутаната, Моделирање и предикција аерозагађења; Регулаторна контрола аерозагађења: Критеријуми и стандарди квалитета ваздуха, Стандарди емисије, Елементи регулаторне контроле; Инжењерски концепти и методе управљања процесом заштите ваздуха: Превенција загађења ваздуха, Концепти и методе заштите ваздуха, Уређаји, технологије и системи за заштиту ваздуха. Из области хватања гасова, пара и честица проучавају се кондензација, адсорпција и апсорпција, топлотни процеси оксидације, каталитичко сагоревање, одсумпоравање гаса из димњака (суво и мокро чишћење), биочистачи (биоскрубери), биофилтери, циклони, филтрација и електростатички преципитатори.

Литература:
  1. Schnelle K.B., Russell F. Dunn R.F., Ternes M.E. (2016) Air Pollution Control Technology Handbook, Second Edition, CRC Press,Taylor & Francis Group, ISBN-13: 978-1-4822-4562-2.
  2. Vallero D. A. (2014) Fundamentals of Air Pollution, Elsevier, Academic Press, Fifth edition, ISBN: 978-0-12-401733-7
  3. Tiwary A., Colls J. (2010) Air Pollution, Measurement, modelling and mitigation, Routledge, London and New York, ISBN 0-203-87196-0
  4. Visscher A. (2013) Air Dispersion Modeling: Foundations and Applications, Wiley, Fourth Edition, ISBN 978-1-118-07859-4, 9781118723098, 1118078594.
  5. Schifftner K.C. (2014) Air Pollution Control Equipment Selection Guide, CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN 13: 978-1-4665-6182-3
  6. Louis Theodore (2008) Air Pollution Control Equipment Calculations, John Wiley & Sons, Inc., ISBN 978-0-470-20967-7
  7. Margaret Pence (2012) Handbook of Air Pollution Control System and Devices, First Edition, University Publications, ISBN 978-81-323-3760-7
Метода извођења наставе:
Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и рад са појединцем.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -