Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Управљање стенским масивом

Студијски програм:
Подземна градња (IX семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Управљање стенским масивом
Предавачи:
проф. др Славко Торбица, доц. др Вељко Лапчевић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је да студенте обучи да могу да препознају и да знају да реше проблем у домену стабилности откопих јамских конструкција.
Исход предмета:
Овладавање аналитичким, емпиријским и нумеричким методама прогнозе стабилности и рушивости јамских конструкција.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Опис стенског масива, Класификације стенског масива, Чврстоћа и деформабилност стенског масива, Моделирање стенског масива и у њему изведених јамских конструкција, Анкерисање, Ужетни анкери, Торкретирање, Стабилност и димензионисање подграде, Димензионисање стубова у откопу, Процена стабилности откопа методом, Рушивост, Горски удар, Слегање површине терена.

Практична настава
Опис стенског масива, Класификације стенског масива, Чврстоћа и деформабилност стенског масива, Моделирање стенског масива и у њему изведених јамских конструкција, Анкерисање, Ужетни анкери, Торкретирање, Стабилност и димензионисање подграде новом аустријском меодом. Избор и димензионисање анкера. Процена рушивости.

Литература:
  1. С.Торбица. Управљање стенским масивом - ауторизована скрипта. РГФ Београд. 2012.
Метода извођења наставе:
Предавање. Активно учешће у решавању задатака (проблема из рударске праксе) са сваким студентом понаособ.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава40
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти