Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Транспорт на површинским коповима

Предавачи:
проф. др Дејан Стевановић, доц. др Мирјана Банковић
Студијски програм:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Рударска мерења (VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Изучавање појединачно свих видова транспорта који се користе за транспорт растреситих минералних сировина на површинским коповима.
Исход предмета:
Практична примена метода и процедура за избор и димензионисање система транспорта.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште о транспорту на површинским коповима. Транспортери са траком - Услови примене, класификација и типови транспортера. Конструкциони делови транспортера. Димензионисање транспортера. Аутоматизација и контрола рада транспортера. Камионски транспорт - Опште о камионском транспорту. Типови камиона и њихове техничко-експлоатационе карактеристике. Путеви на површинским коповима. Димензионисање камионског транспорта. Управљање камионским транспортом на површинским коповима. Хидраулички транспорт - Опште о хидрауличком транспорту. Карактеристике хидромешавина. Пумпе и уређаји за хидротранспорт. Прорачун система за хидраулички транспорт. Управљање системима хидротранспорта. Транспортни системи на површинским коповима. Опште о транспортним системима. Континуални , циклични, и комбиновани транспортни системи. Аутоматизација и управљање транспортним системима. помоћни објекти и уређаји у транспортним системима. Бункери. Бункерски затварачи. Додавачи. Депоније.

Практична настава
Студент самостално решава задатке и тиме стиче практична знања неопходна за димензионисање транспортних средстава. Такође студенти ће на вежбама бити у прилици да се упознају и са свременим и водећим програмским пакетима из области транспорта на површинским коповима (Talpac, Helix).

Литература:
  1. Божо Колоња, Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, 2004.
  2. Божо Колоња и Динко Кнежевић, Транспорт у припреми минералних сировина, РГФ, Београд, 2000.
  3. Д. Кнежевић, Б. Колоња и Р. Станковић, Хидраулички транспорт минералних сировина, РГФ, Београд, 1996.
  4. Ранко Боровић, Транспорт тракастим транспортерима, РГФ, Београд, 1997.
  5. Упутства за зад – Talpac, Helix.
Метода извођења наставе:
Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Колоквијуми30
Семинари5
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти

DIMESEE-2: Dubrovnik International ESEE Mining School: Implementing innovations