Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Транспорт и извоз у рудницима

Студијски програм:
Подземна градња (VIII семестар -OAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Рударска мерења (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Транспорт и извоз у рудницима
Предавачи:
проф. др Ивица Ристовић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Транспорт у рудницима је једна од најважнијих фаза у експолатацији минералних сировина. Највећи трошкови у читавом процесу добијања корисне супстанце настају при транспорту. Циљ овог курса је изучавање основних принципа подземног транспорта и извоза минералних сировина као и транспортних средстава и уређаја који се користе за транспорт и извоз у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина.
Исход предмета:
Практична примена методологија за избор и димензионисање транспортних средстава у рудницима са подземном експлоатацијом лежишта минералних сировина. После завршетка овог курса, а користећи и остала знања из области рударства, студенти су способни да се баве наведеном проблематиком у привредним, пројектантским и научно-истраживачким организацијама.
Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог курса ће бити обрађени основни принципи и специфичности транспорта у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина. Проблематика која се изучава у овом курсу обухвата: ОСНОВНЕ ПРИНЦИПЕ ТРАНСПОРТА У РУДНИЦИМА: Класификација транспортних средстава, Својства материјала који се транспортује, ТРАНСПОРТ У ОТКОПИМА И У ОТКОПНИМ ПРОСТОРИЈАМА: Грабуљасти транспортери, Скрепери, Утоварно-транспортна средства са и без сандука за материјал, Гравитациони транспорт. ТРАНСПОРТ У ГЛАВНИМ ТРАНСПОРТНИМ ПРОСТОРИЈАМА: Транспортери са траком, Шински транспорт, Јамски камиони. ДОДАТНИ ОБЈЕКТИ, СРЕДСТВА И УРЕЂАЈИ У РУДНИЧКОМ ТРАНСПОРТУ: Бункери, Помоћна транспортна средства и уређаји. ДОПРЕМА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И ПРЕВОЗ РАДНИКА У РУДНИЦИМА: Врсте репроматеријала и начин њихове допреме са површине, Транспортна средства за допрему репроматеријала по поду просторије, Допрема репроматеријала висећим транспортним средствима, Допрема експлозивних средстава, Превоз радника транспортним средствима по поду просторије, Превоз радника висећим средствима, Превоз и пролаз радника окнима рудника. ИЗВОЗ ОКНИМА РУДНИКА: Карактеристике извозних постројења, Кинематика извоза, Опрема извозног постројења, Објекти и уређаји извозног постројења. РУДНИЧКИ СПОЉАШЊИ ТРАНСПОРТ: Спољашњи транспорт транспортерима са траком, камионима и железницом. НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПОДЗЕМНОГ ТРАНСПОРТА И ИЗВОЗА: Цевасти транспортери, Континуални транспорт шинама.

Практична настава
Грабуљасти транспортери – Димензионисање и избор. Транспортери са траком – Димензионисање и усвајање. Локомотивски транспорт - Избор и прорачун. Камионски транспорт – димензионисање и усвајање.

Литература:
  1. Ристовић, И., Грујић, M., 2016: Шински транспорт, РГФ, Београд
  2. Денић, М., Стојадиновић, С., Ристовић, И., 2014: Практикум из Транспорта, ТФ Бор, Бор
  3. Ристовић, И., 2011: Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији минералних сировина, РГФ, Београд
  4. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд
  5. Зајић, Б., 1988: Извозна постројења, РГФ, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда елабората
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит35
Усмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава15
Семинари15
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти