Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Технологија материјала

Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац, др Милош Глигорић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Услов: нема
Циљ предмета:
Основни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих материјала, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Избор материјала за израду појединих делова, конструкција, машина и друге опреме у многоме зависи од физичко-механичких карактеристика самих материјала, могућности обраде, начина експлоатације, отпорности материјала на хемијске и друге корозионе утицаје итд. Услед недовољног познавања материјала у пракси врло често долази до карова, ломова, нерационалне употребе и др.
Исход предмета:
Стеченим знањима студенти су оспособљени да могу вршити правилан избор материјала за израду појединих конструкционих делова, опреме и машина намењених рударству.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Особине и подела материјала. Конструкциони и погонски материјали од значаја за рударство. Конструкциони материјали: метале, легуре, минерална везива, цемент, бетон, дрво, глина, керамика, гума, плас масе (добијање, особине, заштита и примена). Погонски материјали: горива, мазива, индустријска вода (добијање, особине, заштита и примена). Рударски експлозиви и системи за иницирање експлозива. Савремени материјали: композити, керамички и полимерни материјали.

Практична настава
Испитивање затезањем. Дијаграм стварних напона. Одређивање модула еластичности челика. Испитивање тврдоће. Испитивање челичних ужади. Испитивање механичких карактеристика дрвета. Крива просејавања камених агрегата, притисна и савојна чврстоћа цемента и марка бетона. Испитивање транспортних трака и поступци регенерације трака. Одређивање топлотне моћи, минералних примеса-пепела, сумпора и влаге у горивима. Одређивање вискозитета и тачке паљења уља. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике рударских експлозива. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике средстава за иницирање експлозива. Испитивање средстава за иницирање и експлозива на школском руднику на Авали.

Литература:
  1. Трифуновић П., Токалић Р., Ђукановић. Н., 2009: Материјали у рударству, РГФ Београд
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Ђорђевић В., 2003: Машински материјали, Машински факултет, Београд
  4. Мурављов М., 2007: Грађевински материјали, Грађевинска књига, Београд
  5. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе, вежбе на факултетском руднику на Авали.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава25
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -