Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Техничка физика

Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић, доц. др Драгутин Јовковић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са законима класичне физике, физичким величинама, мерним јединицама и инструментима за мерење основних физичких величина.
Исход предмета:
Овладавање методама физике ради решавања техничко-технолошких проблема.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања из: физичких закона класичне механике; основа физике молекула и термодинамике; електромагнетизма; осцилација и таласа; елемената физике атомског језгра.

Практична настава
Експерименталне везжбе из: механике чврстих тела, механике флуида, калорике, електромагнетизма и оптике.

Литература:
  1. Даворка Грубор (2005) ФИЗИКА 1: за студенте Рударско-геолошког факултета (Београд: Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет)
  2. Зоран Трифковић (2011) Предавања из техничке физике (Београд: Универзитет у Београду, Шумарски факултет)
  3. Т. И. Трофимова (1997) КУРС ФИЗИКИ (Москва: Высшая школа)
  4. Halliday, D Resnick R and Walker J (1997) Fundamental of Physics (Nenj York : John Wiley & Sons)
  5. В Дамњановић, Д Николић (2005) Експерименталне вежбе из физике (Београд:Рударско-геолошки факултет)
Метода извођења наставе:
Предавањa са употребом табле и директним извођењем једначина уз употребу Power Point презентације. Вежбе у лабораторији са по два студента на апаратури.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Додатни услови оцењивања: -