Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Стручна пракса 3

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VI семестар -OAS)
Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Стручна пракса 3
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: 6. семестар
Циљ предмета:
Упознавање са реалним рударским постројењима, њиховим радом организацијом производње и одржавања, заштитом на раду и заштитом животне средине, практични проблеми и методе њиховог решавања. Обука студента за рад у хијерархијски организованим радним окружењима.
Исход предмета:
Потврђивање теоретски стечених знања у практичним индустријским условима.
Садржај предмета:

Практична настава
Садржај стручне праксе: Обилазак и упознавање са рудницима и постројењима везаним за рудсарство. Обилазак рудника и постројења и упознавање са технолошким процесима. Упознавање са мерама заштите на рудницима и постројењима. Упознава са утицајем на животну средину. Упознавање са организацијом рада свих служби у рудницима и постројењима и др. Обилазак и упознавање са организацијом у компанијама, институцијама и радним организацијама чије је пословање везано за рударску индустрију.

Литература:
Метода извођења наставе:
Обилазак и упознавање са процесом и рударским постројењима. Обилазак рудника и рударских постројења и упознавање са практичним проблемима у рударству. Обилазак рудника и рударских постројења и решавање практичних проблема у рударству. Самостална израда и одбрана дневника.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 60 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Одбрана дневника30

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава35
Израда дневника праксе35
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти