Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 2

Студијски програм:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 2
Предавачи:
проф. др Зоран Глигорић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Основне академске студије
Циљ предмета:
Оспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за пројектовање подземних рудника применом метода оптимизације
Исход предмета:
Рударски инжењер-пројектант рудника са подземном експоатацијом
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај предмета Теоријска настава Увод. Преглед постојећих приступа опимизације, Метода расподеле, Симплекс метода, Метода најмањих квадрата, Концепт теорије математичке мреже, Теорија графова, Трошковне функције, Крускалов алгоритам, Steiner-ов проблем, Вишекритеријумско одлучивање

Практична настава
Вежба бр.1-2. Алокација производних капацитета, Вежба бр.3-4. Дефинисање капацитета у условима ограничења, Вежба бр.5-7. Мрежни модел рудничке инфраструктуре, Вежба бр.8-10. Отварање слојевитих лежишта, Вежба бр.10-11. Отварање неслојевитих лежишта, Вежба бр.12-15. Отварање лежишта састављених од више рудних тела

Литература:
  1. Симеуновић Вељко., 1995: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом ISBN 86-80887-63-3
  2. Ирена Чомић, 1989: Линеарно програмирање, Математичке методе у техници, Свеска 6, ISBN 86-23-20084-5
  3. Ching Lai Hwang, Kwangsun Yoon, Multiple Attribute Decision Making, ISBN 3-540-10558
  4. Зоран Глигорић, Оптимизација система отварања лежишта мрежним моделирањем, Монографија у штампи.
Метода извођења наставе:
Интерактиван однос предавач студент
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти