Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пројектовање површинских копова

Студијски програм:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Пројектовање површинских копова
Предавачи:
проф. др Дејан Стевановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са основним принципима и методама пројектовања површинских копова и избором основне опреме за системе експлоатације у функцији типа лежишта и минералне сировине.
Исход предмета:
Успешно савладан програм овог предмета треба да омогући студенту самосталност у практичној примени принципа и метода пројектовања површинских копова за различите типове лежишта минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Карактеристике и специфичности пројектовања површинских копова. Законска регулатива, прописи и стандарди. Врсте пројеката и фаза пројектовања. Подлоге за пројектовање површинских копова. Тоопографска основе и ситуациони планови. Елабоорат о класификацији и категоризацији лежишта минералних сировина. Елаборат о геомеханичким испитивањима. Инфраструктурни и урбанистички услови. Упознавање са основним методама интерполације. Методологија одређивања минималног садржаја корисне компоненте, фактора ограничења површинских копова и дефинисанје граница у плану и дубини. Геометријска нализа површинског копа. Утицајни факртори на развој површинских копова по плану и дубини и дефинисање динамике развоја. Дефинисанје капацитета експлоатације. Осврта на факторе избора система експлоатације. Отварање површинских копова и избор правца и смера развоја копа. Дефинисанје основних геометриских елемената на површинским коповима. Анализа и избор локације одлагалишта, дизајниранје спољашнјег и унутрашнјег одлагалишта.

Практична настава
Студент решава задатке и тиме стиче практична знања неопходна за пројектовање површинских копова, одлагалишта, динамички развој рударских радова. Такође студенти ће на вежбама бити у прилици да се упознају и са свременим и водећим програмским пакетима из области транспорта на површинским коповима (Surpac, Minex).

Литература:
  1. Божо Колоња, Пројектовање површинских копова, РГФ, 2005.
  2. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006.
  3. H. L. Hartman, ed., SME Mining engineering handbook, AIME, New York, 1992. (SME).
  4. B. A. Kennedy, ed., Surface mining, 2nd ed., AIME, New York, 1990. (SME).
  5. Упутства за рад – Surpac, Minex, Whittle
Метода извођења наставе:
Предавања, Лабораторијске вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Колоквијуми30
Семинари5
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти