Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Припрема минералних сировина

Предавачи:
проф. др Милена Костовић, мастер Марина Благојев
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са принципима, поступцима, циљевима и могућностима припреме минералних сировина
Исход предмета:
Савладани основни појмови из припреме минералних сировина као неопходна сазнања потребна студентима других модула на Рударском инжењерству и студијског програма Инжењерство заштите животне средине, а такође и као подлога за наставак студија студената на модулу Припрема минералних сировина
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне карактеристике минералних сировина. Квалитет минералних сировина и производа из процеса припреме минералнихс ировина. Процеси у припреми минералних сировина. Шеме технолошког процеса и начини приказивања. Узорак. Узорковање и обрада узорка. Основне карактеристике минералних сировина. Уситњавање минералних сировина. Теоријске основе уситњавања. Дробљење. Дробилице. Дробљење у копу. Дробљење у јами. Мобилна и семимобилна дробилична постројења. Просејавање. Просевна површина. Уређаји за просејавање. Технолошке шеме дробљења и просејавања. Млевење. Млинови. Аутогено и полуаутогено млевење. Класирање. Теоријске основе класирања. Класификатори. Технолошке шеме млевења и класирања. Концентрација. Методе концентрације. Производи у припреми минералних сировина.Технолошки показатељи процеса припреме минералних сировина. Биланси концентрације. Флотацијска концентрација. Флотацијска пулпа. Флотацијски реагенси. Фазе процеса флотирања. Уређаји за флотацијску концентрацију. Технолошке шеме флотирања. Гравитацијска концентрација. Закони кретања тела у флуидима. Гравитацијска концентрација у води. Уређаји за гравитацијску концентрацију у води. Гравитацијска концентрација у ваздуху. Гравитацијска концентрација у тешкој средини. Тешка средина. Суспензија. Уређаји за гравитацијску концентрацију у тешкој средини. Технолошке шеме гравитацијске конентрације. Магнетска концентрација. Теоријске основе магнетске концентрације. Уређаји за магнетску концентрацију. Магнетски концентратори. Технолошке шеме магнетске концентрације. Електрична концентрација. Лужење. Специјалне методе концентрације. Одводњавање. Дренирање. Згушњавање. Уређаји за згушњавање. Филтрирање. Уређаји за филтрирање. Сушење. Депоновање јаловине.

Практична настава
Увод у припрему минералних сировина. Узорак, узорковање, обрада узорка. Дробљење и просејавање. Млевење и класирање. Биланси концентрације. Флотацијска концентрација. Гравитацијска концентрација у флуиду вода. Гравитацијска концентрација у тешкој средини. Плива - тоне анализа. Магнетска концентрација.Одводњавање.

Литература:
  1. Кнежевић Д.: Припрема минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2012.
  2. Кнежевић Д.: Приручник за вежбе из припреме минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2009.
  3. Ћалић Н., Припрема минералних сировина - припремни и помоћни процеси, Рударски факултет, Приједор, 2012.
  4. Манојловић Гифинг М., Припрема минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1986.
  5. Wills B.A., Napier-Munn T.J., Wills Mineral Processing Technology, Elsevier, 2007.
  6. Weiss N.L. (editor), SME Mineral processing handbook, New York, 1985
Метода извођења наставе:
Предавања (класична предавања уз коришћење табле, компјутерска презентација) и вежбе (практичан лабораторијски рад, попуњавање практикума)
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит20
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава15
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -