Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Примена рачунара у рударским мерењима

Студијски програм:
Рударска мерења (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Примена рачунара у рударским мерењима
Предавачи:
проф. др Игор Миљановић, Зоран Гојковић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са могућностима примене рачунара за унос, анализу и представљање података прикупљених рударским мерењима.
Исход предмета:
Студент је савладао вештине које му омогућавају самосталан рад на свакодневним професионалним задацима из области рударских мерења уз помоћ рачунара.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Microsoft Excel интерфејс. Инсталација. Врсте података. 2. Основна изручанавања. Рад са графиконима. Увоз података. Трансформације података. Увоз објеката 3. Рад са формулама. Заштита радног листа. Обрада грешака. Регресиона анализа. Монте-Карло метода. 4. Излазни формати. Графичка обрада излазних података. Подешавања и приказ странице. Штампа. 5. Аутоматизација рада. VBA. Допунски модули. 6. R интерфејс. RStudio. Инсталација. 7. Врсте података. Класе 8. Основна израчунавања. Променљиве. 9. Трансформације података. Алати R за анализу података. 10. Графика у R. Мапирање простора и атрибута. 11. Референтни системи и трансформације координата. 12. Геометријска израчунавања. Просторна интерполација. 13. Корисничке функције. Кооперативни рад програма Excel и R. Размена података са другим програмским пакетима. 14. Излазни формати програма R. Графичка обрада излазних података. Штампа 15. (Резервни термин)

Практична настава
1. Трансформације података и формуле. Графикони - решавање практичних задатака и проблема у програму Microsoft Excel (2 термина). 2. Регресиона анализа. Монте-Карло метода (1 термин) 3. Excel макрои и VBA. Графичка обрада излазних података. (1 термин). 4. Инсталација R и RStudio. Допунски пакети - избор и инсталација. Интерфејс R (1 термин). 5. Задаци: Мапирање простора. Практичан рад у R (2 термина) 7. Задаци: Референтни систем. Трансформације координата. Практичан рад у R (2 терминa) 8. Задаци: Просторна интерполација (1 термин) 9. Рад са графиком - решавање практичних задатака и проблема у програму R (1 термин). 10. Развој корисничких функција (1 термин) 11. Размена података са другим програмским пакетима (1 термин). 12. Излазни формати програма R. Извоз и графичка обрада података (1 термин). 13. (Резервни термин)

Литература:
  1. Abdalla A., Matlab Tutorial, Survey Mathematics, Otago University Dunedin, 2012.
  2. Kavanagh B. F., Surveying with construction applications, 7th edition, Prentice Hall, 2010.
  3. Horton N. J., Kleinman K., Using R and Rstudio for Data management, Statistical Analysis and Graphics, 2nd edition, CRC Press, 2015.
  4. Yakimenko O. A., Engineering computations and modelling in Matlab/Simulink, AIAA, 2011.
  5. Bloomfield V. A., Using R for numerical analysis in Science and Engineering, CRC Press, 2014.
Метода извођења наставе:
Усмена излагања, практична настава (израда задатака)
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти