Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Примена CAD у графичкој документацији рудника

Студијски програм:
Рударска мерења (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Примена CAD у графичкој документацији рудника
Предавачи:
проф. др Игор Миљановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са професионалним софтвером за примену у обради топографских података и радом на вођењу и организацији пројектне документације.
Исход предмета:
Студент је оспособљен за употребу савременог софтвера за обраду просторних података, картирање и моделовање терена.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод у AutoCAD Map 3D. Кориснички интерфејс 2. Увоз и обрада података мерења. Конверзија формата. 3. Креирање карата. 4. Рад са површинама. 5. Рад са растерским форматима. AutoCAD Raster Design 6. Повезивање са географским информационим системима. 7. Повезаност система Map 3D са базама података. 8. Приказ карата. Плотовање 9. Увод у AutoCAD Civil 3D. Кориснички интерфејс. 10. Употреба AutoCAD Civil 3D система у пројектовању. 11. Моделовање терена. Рад са тачкама. Креирање површина. 12. Рад са парцелама. 13. Израда профила. Израда пресека и обрачун запремине. 14. Базе података у Civil 3D систему. 15. (Резервни термин)

Практична настава
1. Интерфејс програма AutoCAD Map 3D (1 термин) 2. Увоз и обрада података мерења (2 термина) 3. Креирање карата (3 термина) 4. Повезивање са ГИС и базама података (3 термина) 5. Интерфејс програма AutoCAD Civil 3D (1 термин) 6. Рад са површинама и парцелама. (2 термина) 7. Израда пресека и обрачун запремина. (2 термина) 9. (Резервни термин)

Литература:
  1. Chappel E., AutoCAD Civil 3D 2016 Essentials, Autodesk Official Press, 2015.
  2. Graham R., Holland L., Mastering AutoCAD Civil 3D 2012, Wiley Publishing, 2011.
  3. Tickoo S., Exploring AutoCAD Map 3D 2017, CADCIM Technologies, 2016.
  4. Ellis R., Martin R., A Practical Guide to AutoCAD Map 3D 2105, CADapult Press, 2014.
Метода извођења наставе:
Усмена излагања, практична настава на рачунару.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти