Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Померање поткопаног терена и заштита објеката

Студијски програм:
Подземна градња (IX семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Рударска мерења (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Померање поткопаног терена и заштита објеката
Предавачи:
проф. др Александар Милутиновић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ курса је да се студенти упознају са проблематиком померања поткопаног терена и заштитом објеката изнад подземних рударских радова, упознају са деформацијама које се јављају на површини и на објектима изнад рударских радова и начином конструкције заштитних стубова за природне и техничке објекте на површини поткопаног терена, упознају са методама прогнозног прорачуна улегања и деформација, на површини поткопаног терена, при откопавању хоризонталног и нагнутог слоја.
Исход предмета:
Самостално пројектовање опажања померања поткопаног терена, извођење потребних теренских мерења у циљу праћења померања и обрада резултата извршених мерења.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводна разматрања. Термини, дефиниције, симболи. Параметри и криве деформација површине терена. Откопавање као узрок померања поткопаног терена. Приказ процеса померања у масиву. Опажање померања поткопаног терена. Теорије и методе за прогнозни прорачун процеса померања. Стохастичка методе прорачуна. Прогнозне вредности за руднике са неизученим процесом померања. Коефицијент чврстоће кровинског масива. Параметри највећих померања и деформација: апсолутно максимално улегање, максимално хоризонтално померање. Угловни параметри: емпиријски обрасци за одређивање угла максималног улегања и граничних углова. Заштитни стубови. Критеријуми заштите, дозвољене деформације за поједине категорије објеката. Конструисање заштитних стубова: за зграду, окно и саобраћајнице. Откопавање заштитних стубова. Оштећења на објектима и обештећења власника. Специфичности померања поткопаног терена у рудницима метала и неметала. Померања при откопавању слепих рудних тела.

Практична настава
Приказ проблематике померања поткопаног терена кроз историјски развој, деформације на површини поткопаног терена, откопавање заштитних стубова, опажање померања поткопаног терена, заштита објеката, надокнада штете власницима оштећених објеката. Пројектовање мреже за опажање померања поткопаног терена. Обрада података мерења. Рачунање максималних вредности параметара померања и деформација на површини поткопаног терена, при откопавању хоризонталног слоја са зарушавањем кровине. Рачунање апсолутног максималног улегања, граничних углова и угла максималног улегања. Рачунање вредности улегања у произвољним тачкама површине поткопаног терена при откопавању хоризонталног слоја, применом стохастичке методе прорачуна и интегралних мрежа. Конструкција заштитног стуба за окно, за грађевински објекат, за саобраћајницу.

Литература:
  1. Патарић М. Стојановић.А., 1992.: Померање поткопаног терена и заштита објеката, Рударско-геолошки факутет, Београд
  2. Ђорђевић Д., 1998.: Практикум из померања поткопаног терена и заштите објеката, Рударско-геолошки факутет, Београд
  3. Ђорђевић Д. Вушовић Н., 2014.: Прогнозни прорачун померања и деформација поткопаног терена, Рударско-геолошки факултет, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања, индивидуални практични рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава0
Колоквијуми0
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти