Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Подземни инфраструктурни објекти

Студијски програм:
Подземна градња (X семестар -DAS)
Рударска мерења (X семестар -DAS)
Назив предмета: Подземни инфраструктурни објекти
Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац, проф. др Раде Токалић, др Милош Глигорић, мастер инж. руд. Лука Црногорац
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов:
Циљ предмета:
Стицање теоријскихи практична знања потребних за успешну градњу објеката под земљом, уз уважавање основних принципа међусобне Условљености: радна средина - намена, облик и величина просторије - подграда - време трајања.
Исход предмета:
Оспособљеност у циљу пројектовања и извођења радова на изради подземних инфраструктурних објеката.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса. Увод, историјат и подела; Подлоге за пројектовање; Димензионисање и прорачун; Методе израде и подграђивање; Одржавање и контрола.

Практична настава
Садржај курса. Увод, Историјат и подела; Класификације, Подлоге за пројектовање; Димензионисање и прорачун; Методе израде и подграђивање; Одржавање и контрола.

Литература:
  1. B.N. Whitacker, R C Frith, 1990, Tunneling, UK
  2. Јовановић Петар, (1983): Димензионисање јамских просторија, РГФ, Београд
  3. Јовановић Петар, (1990): Израда јамских просторија, РГФ, Београд
  4. Јовановић Петар, (1978): Израда јамских просторија великог профила, ГК, Београд
  5. Јовановић Петар, (1994): Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних просторија, РГФ, Београд
Метода извођења наставе:
Вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти