Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Подградни материјали

Студијски програм:
Подземна градња (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Подградни материјали
Предавачи:
проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Положени предмети: Технологија материјала, Методе израде подземних просторија и Подграђивање.
Циљ предмета:
Упознавање са карактеристичним својствима подградних материјала и предвиђање њиховог понашања у различитим условима експлоатације. Добијена знања омогућују избор материјала за одређену подградну конструкцију, проверу квалитета и трајности материјала у различитим радним срединама рударских просторија. Истраживања у правцу освајања нових подградних материјала и побољшања особина конвенционалних материјала.
Исход предмета:
Добијена знања омогућују избор и проверу квалитета материјала за одређену подградну конструкцију. Примену теоријских знања за пројектовање, димензионисање и проверу трајности материјала у различитим радним срединама рударских и других подземних просторија.
Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог курса изучавају се класични и савремени материјали за израду разних врста подграда за обезбеђење подземних рударских просторија. Од класичних материјала изучавају се: дрвена, челична и армирано-бетонска подграда, а од савремених материјала: конструкционе термостабилне плас масе, епоксидне смоле за учвршћивање сидара, синтетичке смоле као елемент двослојне подграде, полимерни влакнасти композити и др. Особине, начин производње и трајност подградних материјала су од изузетне важности за стабилност подземних просторија. Примена теоријских знања на прорачуне корисне за индустријске сврхе.

Практична настава
Испитивање особина челика, дрвета, камених агрегата цемента и бетона. Упознавање са карактеристикама плас маса и композитних материјала.

Литература:
  1. Трифуновић П., Токалић Р., Ђукановић Н., 2009: Материјали у рударству, РГФ Београд.
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Радосављевић Ж., 1978: Армирани бетон, Грађевинска књига, Београд.
  4. Стандарди из ове области, проспекти произвођача, остала доступна литература
  5. Сајтови произвођача, остале информације са интернета
Метода извођења наставе:
Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, вежбе на факултетском руднику, рачунске вежбе, самосталне презентације студената и израда семинарских радова.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти