Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи минералогије и петрографије

Предавачи:
доц. др Маја Милошевић, проф. др Кристина Шарић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ курса је упознавање студената са основним одликама најрасрострањених рудних и петрогених минерала, њихово практично препознавање на основу физчких особина, као и са основним одликама најраспрострањенијих стена и њихово практично препознавање.
Исход предмета:
Стицање основних знања неопходних за даље студирање и будући рад.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Област минералогије обухвата три блока. Први се односи на опште поделе и дефиниције у минералогији. Начин појављивања, постанак и физичке особине минерала. Други је посвећен класификацији минерала и основним карактеристикама важнијих минерала из групе несиликата. Трећи блок посвећен је важнијим петрогеним минералима из групе силиката. Област петрографије: обухвата три блока тј. три генетске групе стена: магматске стене, седименте стене и метаморфне стене. Сваки блок наставе се састоји од два скупа методских јединица: први скуп методских јединица обухвата теоријске основе сваке групе стена, а други обрађује петрографију најзначајних врста стена из одговарајуће групе (типа).

Практична настава
Вежбе су практичне и изводе се према наведеним методским јединицама, а студенти на вежбама савладавају препознавање минерала и стена.

Литература:
  1. Бабич Д., 2003: Минералогија. Рударско-геолошки факулет, Београд.
  2. Ерић, С., Бабич, Д., 2014: Практикум из минералогије, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  3. Кнежевић-Ђорђевић, Ђорђевић, 1976: Основи петрологије. ИСЦ, Београд
  4. Ђоревић, Ђоређевић-Кнежевић & Миловановић, 1991: Основи петрологије. Наука, Београд
  5. Васковић Н. 2017. Основи петрографије. Скрипта. Непубликовано
Метода извођења наставе:
Предавања су класична и праћена ппт презентацијама, док се на вежбама студенти обучавају да самостално препознају узорке минерала и стена.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Додатни услови оцењивања: -