Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи лежишта минералних сировина

Предавачи:
доц. др Зоран Миладиновић
Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са најзначанијим генетским и економским типовима лежишта различитих минералних сировина.
Исход предмета:
Стицање основних знања, неопходних за даље студирање и будући рад
Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште карактеристике лежишта минералних сировина. ЛМС као наука, циљ и значај; дефиниције појмова (тело, лежиште, појаве, ореоли расејавања и сл.; сировинска база (количине и квалитет руде). Материјални састав минералних сировина, минералне парагенезе, склоп руде (текстуре и структуре). Морфологија рудних тела. Елементи залегања, суперпозициони односи рудних тела. Структуре. Металогенетске јединице и металогенетска рејонизација. Генетска класификација лежишта минералних сировина. Ендогена лежишта минералних сировина; Егзогена лежишта минералних сировина; Метаморфогена минералних сировина. Лежишта црних и легирајућих метала; Лежишта обојених метала; Лежишта лаких и ретких метала; Лежишта племенитих и радиоактивних метала. Лежишта неметаличних минералних сировина. Увод. Лежишта елемената; Лежишта кристала и минерала; Лежишта стена. Лежишта грађевинских материјала. За све групе сировина: Својства, квалитет, резерве, области примене. Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта техногених сировина. Лежишта угљева. Класификације, генеза, карактеристике лежишта.

Практична настава
Вежбе прате наставне јединице. Практична обука студената умећу препознавања-идентификације различитих врста руда на примерцима који се налазе у збирци факултета.

Литература:
  1. Јеленковић Р., Симић В., Животић Д., Костић А. (2010): Лежишта минералних сировина. Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 254.
  2. Мудринић Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. Рударско-геолошки факултет. Београд.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, уз примену мултимедијалних презентација и интерактивно учешће студената.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -