Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи геологије

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (I семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS)
Рударско инжењерство (I семестар -OAS)
Назив предмета: Основи геологије
Предавачи:
др Урош Стојадиновић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање основних знања о геодинамици и историји Земљe.
Исход предмета:
Владање стручном терминологијом и теоријским основама неопходним за разумевање стручних предмета
Садржај предмета:

Теоријска настава
Постанак и грађа Земље; увод у тектонику; врсте деформација; тектоника плоча; магматизам; сеизмизам; метаморфизам; еволуција Земље кроз геолошко време; основе геотектонске грађе Србије; геолошка графика; егзодинамички процеси, оснoвни појмови, агенси и врсте процеса; фазе егзодинамичких процеса; елувијални, еолски, флувијални, крашки, марински и глацијални процес, подземне воде.

Литература:
  1. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Ендодинамика, Универзитет у Београду, РГФ, 1-204, Београд.
  2. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Егзодинамика, Универзитет у Београду, РГФ, 1-180, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања праћена савременим аудио-визуелним методама.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања0
Практична настава0
Колоквијуми60
Семинари0
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти