Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основе метода подземног откопавања

Предавачи:
доц. др Вељко Лапчевић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: ACAD, Механика стена
Циљ предмета:
Савладавање основних принципа подземног откопавања лежишта метала, неметала и угља. Избор методе откопавања. Упознавање са основним технолошким поступцима примењеним у подземној експлоатацији.
Исход предмета:
Препознавање основних метода подземног откопавања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно поглавље. Принципи подземног откопавања. Технолошки поступци у подземном откопавању. Управљање стенским масивом. Отварање рудника. Методе откопавања са самоносећом конструкцијом откопа. Методе откопавања са заменом масе откопане руде засипом. Методе откопавања са зарушавањем. Методе подземног откопавања угља. Методе подземног откопавања камена.

Практична настава
Пројектовање рампе. Избор и конструисање отварања лежишта. Избор параметара и дизајнирање шеме минирања. Избор методе откопавања.

Литература:
  1. Славко Торбица, Основе метода подземног откопавања, ауторизована скрипта. РГФ.2011.
Метода извођења наставе:
Предавања
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -