Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одбрана докторске дисертације (РУД)

Предавачи:
Студијски програм:
Рударско инжењерство(VI семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: Одслушани и положени курсеви на све три године студија.
Циљ предмета:
Оспособљавање кандидата за самостални и оригинални научноистраживачки рад у одговарајућој научној области којој припада тема докторске дисертације. Кандидат треба да покаже успех у финализацији и завршном интерпретирању резултата истраживања.
Исход предмета:
Одбрана докторске дисертације којом кандидат стиче звање доктора наука из области рударства, на Рударско-геолошком факултету у Београду.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Одбрана докторске дисертације којом кандидат стиче звање доктора наука из области рударства, на Рударско-геИзрада презентације у електронском облику, усмена презентација резултата до којих је кандидат дошао током израде докторске дисертације. Одговарање на постављена питања чланова Комисије за одбрану докторске дисертације.

Литература:
  1. Сва литература коришћена приликом израде докторске дисертације
Метода извођења наставе:
Консултације, студијски истраживачки рад, семинари, презентације и др.ктиван однос предавач студент
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -