Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из израде подземних просторија

Студијски програм:
Подземна градња (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Одабрана поглавља из израде подземних просторија
Предавачи:
проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Продубљивање већ стечених, како теоретских тако и практичних знања из проблематике израде подземних просторија, везано за израду завршног мастер рада. Примена најновијих метода и поступака.
Исход предмета:
Теоријско и практично оспособљавање кандидата за самостално решавање најсложенијих задатака из проблематике подземне градње.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса дефинише ментор за сваког кандидата посебно, у зависности од теме мастер рада из следећих дисциплина: Радна средина, Бушење, Минирање, Израда подземних просторија комбинованим машинама, Подграђивање, Специјални поступци израде подземних просторија.

Практична настава
Израда семинарског рада на задату тему.

Литература:
  1. Антуновић Коблишка М., (197): Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд
  2. Јовановић П., (1990): Израда јамских просторија, РГФ Београд
  3. Јовановић П., (1995): Пројектовање и прорачун хоризонталних подземних просторија, РГФ Београд
  4. Јовановић П., Зековић М., и други (1990): Рударски подградни материјали, РГФ Београд
  5. Јовановић П., Зековић М., и други (1990): Разарање стена и руда експлозивом, РГФ Београд
Метода извођења наставе:
Предавања + вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Практична настава20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти