Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Научно истраживачки рад (РУД)

Предавачи:
Студијски програм:
Рударско инжењерство(V семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(VI семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Да студент, под руководством ментора, стручно и компетентно изврши сва истраживања која су у вези са темом докторске дисертације.
Исход предмета:
Студент је развио способност самосталног планирања и извођења научно-истраживачког рада, способност критичке анализе и процене резултата, њихове обраде и презентације.
Садржај предмета:

Практична настава
Студент током читавих докторских студија кроз научно-истраживачки рад обрађује тему своје докторске дисертације. Ради теоријски и/или експериментално, зависно од теме, под руководством и уз сталне консултације са ментором. Излаже резултате до којих је дошао на састанцима тима у коме ради. Резултате обрађује, анализира и припрема за излагање на научним конференцијама или их припрема за публикацију у научним часописима.

Литература:
  1. У вези са темом завршног рада
Метода извођења наставе:
Интерактиван однос предавач студент
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
презентација резултата50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -