Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика 2

Предавачи:
проф. др Небојша Васовић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са елементима кинематике и динамике неопходнима у образовању инжењера рударства.
Исход предмета:
-
Садржај предмета:

Теоријска настава
Кинематика тачке, динамика материјалне тачке, динамика материјалног система, кинематика и динамика крутог тела, сложено кретање тачке, елементи аналитичке механике, теорија судара

Литература:
  1. Д. Кузмановић, Г. Кастратовић, Н. Видановић, Механика 1, Саобраћајни факултет, Београд 2011. Л.Русов, Механика II-Кинематика, Научна Књига, Београд 1989 Л.Русов, Механика II-Динамика, Научна књига, Београд 1989 Д. Кузмановић, Н. Васовић, Збирка решених испитних задатака из Механике I-Кинематика, Рударско-геолошки факултет и Саобраћајни факултет, Београд 2005 М. Вукобрат, П. Цветковић, Збирка задатака из техничке механике I , Београд 1995
  2. М. Вукобрат, П. Цветковић, Збирка задатака из техничке механике I , Београд 1995
  3. Л.Русов, Механика II-Динамика, Научна књига, Београд 1989
  4. Л.Русов, Механика II-Кинематика, Научна Књига, Београд 1989
  5. Д. Кузмановић, Н. Васовић, Збирка решених испитних задатака из Механике I-Кинематика, Рударско-геолошки факултет и Саобраћајни факултет, Београд 2005
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит36
Писмени испит24

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -