Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика 1

Предавачи:
проф. др Инес Гроздановић, доц. др Ана Петровић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање студената рударства са основима Статике и Отпорности материјала
Исход предмета:
Студенти ће бити оспособљени за решавање проблема који се односе на Статику и Отпорност материјала који се јављају у областима њихових истрживања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Статика 1.О силама и везама, 2.Обртно дејство сила на тело, 3.Услови равнотеже, 4.Тежиште хомогених тела, 5.Греде, Отпорност материјала 6.Основни појмови механике деформабилног чврстог тела, 7. Аксилајно напрезање (основе) 8.Геометријске карактеристике равних површи, 9. Елементи теорије напона, 10.Конститутивне једначине. 11.Увијање штапа кружног попречног пресека. 12.Савијање греде, 13. Смицање

Практична настава
Задаци из горе наведених области

Литература:
  1. Иван Шестак Инес Гроздановић, Механика 1, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013
Метода извођења наставе:
Предавања и бежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит36
Писмени испит24

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава0
Колоквијуми30
Семинари0
Додатни услови оцењивања: -