Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе подземног откопавања лежишта угља

Студијски програм:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Рударска мерења (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Методе подземног откопавања лежишта угља
Предавачи:
проф. др Бранко Глушчевић, проф. др Зоран Глигорић, доц. др Вељко Лапчевић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Овај курс подразумева познавање Метода подземне експлоатације.
Циљ предмета:
Студенти првенствено опредељени за рад у рудницима угља са подземном експлоатацијом треба да детаљно изуче методе и технологију које се примењују у свету и код нас. У том контексту сагледва се и циљ курса, као основе за рад у рудницима угља, одговарајућим пројектним и научно-истраживачким организацијама.
Исход предмета:
Теоријска и стручна знања неопходна за проучавање подсистема откоп у систему рудника као производне и организационе средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Рударско-геолошки услови експлоатације лежишта угља. Техничко-технолошка својства радне средине и санирање откопаног простора. Технички параметриц откопних јединица и технологије откопавања. Отварање лежишта и методе откопавања. Техничко-економски параметри метода откопавања. Методолошки постуци избора метода и технологија подземног откопавања слојевитих лежишта.

Практична настава
Вежбе прате теоријску наставу. Интерактиван вид извођења наставе.

Литература:
  1. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Параметри производних јединица, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1971.
  2. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Отварање, припрема и методе откопавања, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1972.
  3. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Радна средина, подземни притисак, подграђивање и осигурање откопа, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1984.
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит20
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти