Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе научно-истраживачког рада

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)
Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)
Механизација у рударству (X семестар -DAS)
Подземна градња (X семестар -DAS)
Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)
Рударска мерења (X семестар -DAS)
Назив предмета: Методе научно-истраживачког рада
Предавачи:
проф. др Игор Миљановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са методологијом научно-истраживачког рада, коришћење стручне и научне литературе. Обука за самосталан рад.
Исход предмета:
Студент поседује знања о принципима, методама и правилима научно-истраживачког рада, оспособљен је за коришћење база података стручне и научне литературе. Самостално може да напише стручни и/или научни рад. Самостално може да јавно презентује резултате научног рада.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Научно-истраживачка етика. Интегритет научника. Плагијаризам у науци. 2. Значај научно-истраживачког рада. Стицање знања у науци. 3. Увод у научни метод. Опште и универзалне научне методе. 4. Идентификација научно-истраживачких проблема. Израда плана истраживања. 5. Научна заједница. Систем вредновања научних резултата. Објављивање резултата. 6. Претраживање литературних извора. On-line базе података. 7. Критички преглед актуелних научних сазнања и трендова. Преглед литературе. 8. Статистичке методе у научно-истраживачком раду. Математички модели појава, процеса и система. 9. Концепција научног рада. Хипотезе истраживања. Избор методологије. 10. Технике саопштавања резултата. 11. Презентација резултата истраживања. Писана саопштења. Јавна презентација. 12. Навођење литературних извора. Системи цитирања. Аутоцитати. 13. Заштита интелектуалних и ауторских права. Законска регулатива. 14. Техничка обрада и припрема за објављивање научних резултата. 15. (Резервни термин).

Практична настава
1. Анализа примера нарушавања истраживачке етике и плагијаризма. Анализа (1 термин) 2. Претраживање on-line извора научно-истраживачких информација (2 термина) 3. Припрема за израду семинарског рада (1 термин) 4. Систематизација релевантних литературних извора. Преглед литературе (1 термин) 5. Писана комуникација у техничким наукама. (2 термина). 6. Вербална комуникација у техничким наукама и јавна презентација (2 термина) 7. Анализа примера научно-истраживачких радова у рударству (1 термин) 8. Примена статистичких метода у научно-истраживачком раду (2 термина) 9. Техничка обрада научног рада (2 термина) 10. (Резервни термин)

Литература:
  1. Kosso P., A Summary of Scientific Method, Springer, 2011.
  2. Singh Y. K., Fundamental of Research Methodology and Statistics, New Age International, 2006.
  3. Carey S. S., A Beginners to Scientific Method, 4th edition, Wadsworth, 2011.
  4. Gauch H.G., Scientific Method in Practice, Cambridge University Press, 2002.
  5. Katz M. J., From research to manuscript: A Guide to scientific writing, Springer, 2009.
Метода извођења наставе:
Усмена излагања, практична настава, рад на рачунару, коришћење on-line база података. Групни рад. Радионице
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти