Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Менаџмент у рударству

Студијски програм:
Механизација у рударству (X семестар -DAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Подземна градња (X семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)
Назив предмета: Менаџмент у рударству
Предавачи:
доц. др Томислав Шубарановић, доц. др Саша Илић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са принципима савременог менаџмента
Исход предмета:
Овладавање стручним знањима о принципима савременог менаџмента у рударству
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Настанак менаџмента (појава и дефинисање менаџмента), 2. Развој менаџмента (професионални и научни менаџмент, школе менџмента), 3. Принципи менаџмента; 4. Диверсификација менаџмента (врсте менаџмента); 5. Предузетник, менаџер и лидер као носиоци управљачког процеса; 6. Стратешко управљање технолошким развојем предузећа; 7. Планирање; 8. Организовање; 9. Запошљавање; 10. Утицање; 11. Контролисање

Практична настава
Полагање колоквијума и израда Семинарског рада.

Литература:
  1. Ставрић Б., Кокеза Г., (2002): Управљање пословним системом – Економика предузећа и менаџмент, Издање: Технолошко-металуршки факултет, Београд
  2. Милеуснић, Н., (1998): Менаџмент предузећа, Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд
  3. Džejms A.F. Stoner, R. Edvard Friman, Daniel R. Gilbert, Jr., (2002): Менаџмент, Издање: Желинд, Београд
  4. Адижес Исак (1994): Животни циклуси предузећа, Прометеј, Нови Сад
  5. Материјал у виду скрипте
Метода извођења наставе:
Аудио и визуелна презентација.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти