Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Информатика 2

Предавачи:
проф. др Ранка Станковић, мастер Маја Ристић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Регионална геологија(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: Информатика 1
Циљ предмета:
Упознавање са основним програмским пакетима намењеним цртању, пројектовању, моделовању, техничким прорачунима и другим видовима примене рачунара у инжењерској пракси
Исход предмета:
Студенти ће овладати програмским пакетима R и AutoCAD и могућностима њихове примене у решавању инжењерских проблема
Садржај предмета:

Теоријска настава
У првом делу курс се бави радом са пакетом R а у другом, нешто обимнијем, радом у AutoCAD алату. На предавањима ће бити дате теоријске основе уз демострацију команди система. R је моћан програмски језик за техничке прорачуне и може се користити за математичка израчунавања, моделовање и симулације, анализу и обраду података, графичко приказивање резултата и развој алгоритама. AutoCAD је програмски пакет за рачунарски подржано пројектовање, а у оквиру овог курса биће обухваћено репшавање конкретних инжењерских проблема из области рударства и геологије. На крају курса биће дат преглед савремених софтверских решења за поједине области у рударству и геологији.

Практична настава
На вежбама ће студенти самостално, уз надзор асистента користити софтвер и радити постављене задатке. Вежбе се изводе у рачунарској учионици, интегрисане су са Мудл системом и на крају сваког часа студенти постављају решења задатака рађених на вежбама.

Литература:
  1. Материјал доступан на Мудлу у виду електронских лекција, вежби и глосара
  2. Sav taj R... zvanični blog R zajednice Srbije, http://savtajr.blogspot.com
  3. W. N. Venables et al., An Introduction to R, http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf
  4. Alf Yarwood, Uvod u AutoCAD 2010 2D i 3D projektovanje, CET, 2010
  5. AutoCAD Tutorials, http://www.cadtutor.net/tutorials/autocad/
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електроснски подржана Мудл системом, http://moodle2.rgf.bg.ac.rs
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -