Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Информатика 1

Предавачи:
проф. др Ранка Станковић, дипл. инж. Милица Пешић-Георгиадис, мастер Јована Рађеновић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Информатике за потребе будућих инжењера технике
Исход предмета:
Студенти ће овладати основама рачунарске технологије и могућностима њене примене у решавању инжењерских проблема
Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове, појмове информације и податка и основне типове података. Из области рачунарских мрежа и интернета изучавају се врсте рачунарских мрежа и основни протоколи, настанак интернета, адресирање на интернету, прикључивање на интернет, сервиси интернета, сигурност на интернету и језик HTML. Област информационих система (ИС) обухвата управљање информацијама, врсте, архитектуру и развој ИС, као и основе моделирања и GIS технологија. Потом се изучавају системи за управљање базом података, процес пројектовања базе података, модели података и језик SQL. На крају курса биће дат преглед савремених софтверских решења за поједине области у рударству и геологији.

Практична настава
Кроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и AutoCAD. Вежбе се изводе у рачунарској учионици, интегрисане су са Мудл системом и на крају сваког часа студенти постављају решења задатака рађених на вежбама.

Литература:
  1. Материјал доступан на Мудлу у виду електронских лекција, вежби и глосара
  2. Ненад Митић, Основи рачунарских система, ЦЕТ, 2003
  3. HTML Tutorial, http://www.w3schools.com/html/default.asp
  4. Dž.R. Levin, M.J. Levin, K. Barudi, Internet za neupućene, Mikro knjiga, 2005 или Informatika i internet, Autor: Vladimir Štambuk, Čigoja štampa, 2005
  5. Увод у информационе системе, http://uis.fon.bg.ac.rs/predavanja.html
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електронски подржана Мудл системом, http://moodle2.rgf.bg.ac.rs/
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -