Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Изравнање рудничких мрежа

Предавачи:
проф. др Александар Ганић
Студијски програм:
Рударска мерења (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Услов: Рачун изравнања
Циљ предмета:
Усвајање знања о рудничким мрежама, њиховог пројектовања и изравнања по методи посредног и условног изравнања, као и могућностима трансформације координата тачака у циљу уклапања локалних мрежа у државни координатни систем.
Исход предмета:
Овладавање способношћу изравнања рудничких мрежа по методи посредног и условног изравнања и трансформација координата тачака.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Облик и тачност основне рудничке тригонометријске мреже, полигонских влакова, основне рудничке нивелманске мреже. Посредно изравнање координата једне тригонометријске тачке методом пресецања напред, назад, комбинованом и угловно-дужинском методом и оцене тачности. Посредно изравнање координата две тригонометријске тачке и оцена тачности. Посредно изравнање тригонометријске мреже. Чворна тачка. Строго изравнање полигонских влакова. Посредно изравнање нивелманских мрежа код којих су висинске разлике одређене геометријским, односно тригонометријским нивелманом. Чворни репер. Врсте условних једначина у основним рудничким тригонометријским мрежама. Условно изравнање слободних и неслободних рудничких тригонометријских мрежа и оцена тачности. Врсте условних једначина у основним рудничким нивелманским мрежама. Условно изравнање слободних и неслободних рудничких нивелманских мрежа и оцена тачности. Афина, Хелмертова и унимодална трансформација координата у циљу уклапања локалних рудничких тригонометријских мрежа у државни координатни систем.

Практична настава
Посредно изравнање координата једне тачке пресецањем напред. Посредно изравнање координата једне тачке пресецањем назад. Посредно изравнање координата једне тачке комбинованим пресецањем. Посредно изравнање координата једне тачке угловно-дужинским пресецањем. Посредно изравнање координата две тачке. Рачунање координата чворне тачке. Посредно изравнање тригонометријске мреже. Посредно изравнање основне рудничке нивелманске мреже. Условно изравнање основне рудничке тригонометријске мреже. Условно изравнање основне рудничке нивелманске мреже. Строго изравнање полигонског влака. Рачунски примери трансформације координата тачака основне рудничке тригонометријске мреже.

Литература:
  1. Ганић А., 2008.: Рачун изравнања, РГФ, Београд
  2. Ганић А., 1996.: Збирка задатака из рачуна изравнања, РГФ, Београд
  3. Михаиловић К., 1992.: Геодезија – Изравнање геодетских мрежа, Научна књига, Београд
  4. Алексић И., 1990.: Геодезија 3 – Збирка решених задатака, Научна књига, Београд
  5. Михаиловић К., 1982.: Геодезија II II део, Научна књига, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања, индивидуална практична настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Додатни услови оцењивања: -