Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Завршни рад 5 (РМР)

Студијски програм:
Рударска мерења (X семестар -DAS)
Назив предмета: Завршни рад 5 (РМР)
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 8
Услов: Положени сви испити предвиђени програмом мастер академских студија
Циљ предмета:
Припрема студената за самосталан инжењерски рад у складу са нивоом образовања на мастер академским студијама. Активно коришћење стеченог знања. Самостална израда и презентација завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму.
Исход предмета:
Завршни рад у којем је систематски изложена обрада инжењерског задатка у складу са нивоом образовања на мастер академским студијама. Практична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма.

Литература:
Метода извођења наставе:
Менторски рад. Лабораторијска истраживања. Теренска, експлоатациона истраживања. Самостална израда завршног рада. Презентација завршног рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Израда завршног рада70
Презентација и одбрана завршног рада30

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти