Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Евалуација рудника са подземном експлоатацијом

Студијски програм:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Назив предмета: Евалуација рудника са подземном експлоатацијом
Предавачи:
проф. др Зоран Глигорић, проф. др Чедомир Бељић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Основне академске студије
Циљ предмета:
Оспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за процену вредности рудника са подземном експлоатацијом, управљање рудником у складу са условима тржишта
Исход предмета:
Рударски инжењер-менаџер, доносиоц одлуке
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводне напомене: Упознавање са предметом. Трендови развоја рударске струке у нашим условима експлоатације. Генерални опис поступка евалуације. Недисконтне методе. Дисконтована анализа готовинског тока новца. Обрачунавање инфлације и променљиве потражње. Укључивање ризика у процену (интерни и екстерни). Квантификација ризика, Усклађивање времена и инвестиционих опција (опција задржавања постојећег стања, опција раста, опција смањења, опција напуштања).Black-Sholes опциона анализа. Водич кроз евалуацију. Методе вишекритеријумског одлучивања (TOPSIS, PROMETHEE). Опште методолошке поставке економске оцене рудника и економска оцена свих подсистема. Методолошки редослед економске оцене рудника. Алгоритам за економски модел оцене сваког подсистема и његова провера на конкретном примеру.

Практична настава
Вежба бр. 1. Будућа вредност Вежба бр. 2. Номинални и ефективни интерес Вежба бр. 3. Обједињавање интереса Вежба бр. 4. Садашња вредност Вежба бр. 5. Готовински ток новца и дисконтовани ток новца Вежба бр. 6. Ануитети Вежба бр. 7. Интерна стопа повраћаја Вежба бр. 8. Вишеструки проблем Вежба бр. 9. Контраверза реинвестирања, стопа раста повраћаја Вежба бр. 10. Дисконтна стопа насупрот интересне стопе. Вежба бр. 11. Просечна цена капитала. Константна насупрот текуће вредности новца Вежба бр. 12. Ефекти инфлације.Употреба дисконтне стопе. Вежба бр. 13. НПВ-ИРР конфликт. Вежба бр. 14. Приказ опционе процене Вежба бр. 15. Приказ опционе процене.

Литература:
  1. Ching Lai Hwang, Kwangsun Yoon: Multiple Attribute Decision Making ISBN 3-540-10558-1;
  2. С.Јанковић и Д.Миловановић: Економска геологија и основи економике минералних сировина ,1995 РГФ у Београду
  3. Вељко Симеуновић,(1995):Пројектовање рудника са подземном, РГФ у Београду
  4. D.W. Gentry, T.J.O`Neil: Mine Investment Analysis ISBNO-89520-429-0;
  5. Barry F. Anderson: The Three Secrets of Wise Decision Making ISBN 0-97-22177-0-3;
Метода извођења наставе:
Интерактиван однос предавач студент
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти