Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Графичка документација рудника 2

Предавачи:
проф. др Александар Милутиновић
Студијски програм:
Рударска мерења (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање студента са графичком документацијом рудника, њеним карактеристикама, специфичностима у односу на осталу графичку документацију. Оспособљавање за самосталну интерпретацију и коришћење ГДР-а, како у површинској, тако и у подземној експлоатацији. Упознавање са ГДР-а која се користи на рудницима у Србији и оспособљавање за примену рачунарске технике и технологије при коришћењу ГДР-а.
Исход предмета:
Самосталан рад при изради ГДР-а и њеног коришћења у свим фазама експлоатације минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Намена и значај графичке документације рудника (ГДР). Подела и садржај. Дефиниције основних појмова ГДР-а. Размере и координатни системи који се користе у графичкој документацији рудника. Врсте материјала-подлоге који се користе за ГДР-а. Симболи, ознаке и условни знаци. Графичка документација у површ. експл.. Специфичности ГДР-а са површинском експлоатацијом метала, неметала и угљева и начини приказивања. Графичка документација у подз. експл. Специфичности ГДР-а са подземном експлоатацијом метала, неметала и угљева и начини приказивања. Интерпретација ГДР-а. Прикупљање података са графичких приказа. Оптерећеност садржајем ГДР-а, методе растерећења и побољшање читљивости. Основни садржај ГДР-а. Интерпретација основног садржаја рудника са површинском и подземном експлоатацијом. Тематски садржај ГДР-а. Интерпретација тематског садржаја рудника са површинском и подземном експлоатацијом. Геолошка графичка документација. Подела, специфичности. Симболи, ознаке и условни знаци. Дигитални план. Дефиниције и карактеристике дигиталног плана, Правилник о изради дигиталне документације. ГДР у дигиталном облику. Дефиниције, предности и недостаци, дигитални план и дигитални просторни модел површинског копа и подземних просторија. Коришћење дигиталне ГДР-а. Коришћење ГДР-а при пројектовању, отварају, експлоатацији, затварању и ревитализацији рудника са површинском и подземним експлоатацијом. Рачунарска техника и технологија за коришћење дигиталне ГДР-а. Рачунари и рачунарска опрема, софтвери, мултимедијска презентација.

Практична настава
Интерпретација ГДР-а рудника са површинском експлоатацијом метала, неметала и угљева, читање и прикупљање података. Одређивање оптерећености и спровођење поступака за растерећење и побољшавање читљивости. Интерпретација ГДР-а рудника са подземном експлоатацијом метала, неметала и угљева, читање и прикупљање података. Одређивање оптерећености и спровођење поступака за растерећење и побољшавање читљивости. Интерпретација Геолошке графичке документације, читање и прикупљање података. Одређивање оптерећености и спровођење поступака за растерећење и побољшавање читљивости. Примена рачунарске технике и технологије при коришћењу дигиталне ГДР-а у циљу интерпретације, читања и прикупљању података. Одређивање оптерећености и спровођење поступака за растерећење и побољшавање читљивости. Преглед и анализа графичке документације површинских копова у Србији. Преглед и анализа ГДР са подземном експлоатацијом у Србији. Предлози за побољшање квалитета ГДР.

Литература:
  1. Милутиновић А., 2011.: Графичка документација рудника, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. СРПС за рударске ознаке и симболе
  3. Савезна геодетска управа, 1979.: Топографски кључ, Геокарта, Београд.
  4. Трифковић М., 1998.: Геодетски планови, Београд.
  5. Петерца М., Радошевић Н., Милисављевић С., Рацетин Ф., 1974.: Картографија, Војногеографски институт, Београд.
Метода извођења наставе:
Теоријска настава у учионици и практична настава у рачунарском центру
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми0
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -