Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Вентилација рудника

Студијски програм:
Подземна градња (VII семестар -OAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Рударска мерења (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Вентилација рудника
Предавачи:
проф. др Никола Лилић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Математика 2, Термодинамика
Циљ предмета:
Упознавање са основим законима и принципима вентилације рудника са подземном експлоатацијом као и са објектима и опремом за вентилацију рудника. Упознавање са опремом за контролу вентилационих параметара. Стицање практичних и теоријских знања везаних за пројектовање сепаратног проветравања подземних просторија и проветравање рудничких вентилационих система.
Исход предмета:
Обученост за планирање и пројектовање система вентилације рудника са подземном експлоатацијом.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Руднички ваздух. Климатске прилике у рудницима. Основни закони рудничке аеродинамике. Природна депресија. Вентилациони системи у рудницима. Решавање система развођења ваздуха применом рачунара. Губици ваздушне струје. Рад главних вентилатора и услови њихове експлоатације. Регулисање расподеле ваздуха у вентилационој мрежи. Основи рудничке гасодинамике. Сепаратно проветравање. Пројектовање вентилације рудника. Вентилација у условима пожара.

Практична настава
Инструменти за мерење вентилационих параметара. Прорачун сложених система развођења ваздуха. Прорачун природне депресије. Димензионисање система за сепаратно проветравање рударских просторија у фази израде. Пројекат вентиалције јаме. Примена софтверских пакета за пројектовање вентилације рудника.

Литература:
  1. Hartman, H.L., et al., editors (1997 ) Mine Ventilation and Air Conditioning, 3rd edition, , John Wiley and Sons.
  2. Malcolm McPherson, M.J. (1993) Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, Chapman and Hall.
  3. Јовичић В. (1989) Вентилација рудника, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет.
  4. Лилић Н., Станковић Р., Обрадовић И. (2000) Хибридни систем за планирање и анализу вентилације рудника, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, ISBN 86-7352-047-9.
Метода извођења наставе:
Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти