ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Бука у животној средини

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Бука у животној средини
Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић, проф. др Александар Цвјетић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање теоријских и практичних знања у области буке у животној средини.
Исход предмета:
Оспособљеност за управљање буком у животној средини са становишта законске регулативе, мерења, интерпретације и обраде резултата мерења буке, планирања и избора одговарајућих мера заштите од буке у животној средини.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Физички концепт звука: Феномен звука и звучних таласа, Енергетске величине; Физиолошки концепт звука: Орган слуха, Ниво звука, Субјективна јачина звука, Енергетске физиолошке величине; Законска регулатива, мерење и оцена буке: Законска регулатива, Инструменти за мерење буке, Фреквенцијска анализа; Бука у затвореном простору: Математички модел звучног поља, Акустичка обрада просторија, Изолоациона моћ преграде, Звучна изолација просторија; Бука у животној средини: Извори буке у животној средини, Модели за прогнозу буке, Контрола буке.

Практична настава
Прорачун фреквенције, таласне дужине, брзине простирања звука, звучног притиска, брзине осциловања честица, интензитета звука и звучне снаге извора. Одређивање нивоа звучне снаге, нивоа интензитета звука и нивоа звучног притиска. Одређивање субјективне јачине и гласности звука. Поступци мерења буке, избор мерних места, интерпретација и обрада резултата, припрема извештаја. Практично мерење буке. Управљање буком - мере и поступци за њено ограничавање, баријере (врсте баријера, принципи израде и избор места за њихово постављање).

Литература:
  1. Everest A.F., Pohlmann C.K., (2015) Master Handbook of Acoustics, McGraw-Hill, ISBN: 978-0-07-160333-1
  2. Muller G., Moser M. Editors (2013) Handbook of Engineering Acoustics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN:978-3-540-24052-5.
  3. Bies A.D., Hansen H.C., (2009) Engineering Noise Control - Theory and practice, Spon Press, ISBN 0-203-87240-1
  4. Прашчевић М., Цветковић Д. (2005) Бука и животној средини, Факултет заштите на раду, Ниш, ISBN: 86-80261-53-X
  5. Лилић Н., Цвјетић A. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет,Београд, ISBN 86-7352-105-X.
Метода извођења наставе:
Мултимедијална презентација и интерактивно извођење наставе са практичном демонстрацијом.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми2x15
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти