Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Парагенезе рудних минерала

Студијски програм:
МКПГ (VIII семестар -OAS)
Економска геологија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Парагенезе рудних минерала
Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са карактеристичним текстурама и асоцијацијама рудних минерала, које су продукт сложених геолошких процеса образовања стена и руда.
Исход предмета:
Стицање сазнања о процесима и физичко-хемијским условима образовања руда и стена на основу карактеристичних текстура и асоцијација рудних минерала.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Значај и методе испитивања минералних парагенеза. Рудне текстуре. Редослед образовања минерала. Класификација минералних парагенеза. Парагенезе ликвационих лежишта. Парагенезе раномагматских лежишта. Постмагматске парагенезе везане за гранитоиде. Парагенезе порфирских лежишта бакра. Скарновске парагенезе. Парагенезе полиметаличних хидротермалних лежишта. Парагенезе нискотемпературних хидротермалних лежишта. Парагенезе оксидационо-цементационих зона и кора распадања.

Практична настава
Вежбе су практичне и изводе се према наведеним методским јединицама, а подразумевају истовремени макроскопски и микроскопски преглед и опис узорака руда и минерализованих стена са циљем добијања података о генетским условима њиховог образовања.

Литература:
  1. Craig, J.R. & Vaughan, D.J. (1994): Ore Microscopy and Ore Petrography, John Wiley and sons Inc. (2nd ed.)
  2. Ramdohr P. (1980): The ore minerals and their intergrowths. Pergamon press (2nd ed.)
  3. Томанец, Р., Вакањац, Б. (2015): Рудне парагенезе са методама испитивања и атласом карактеристичних примера. Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања су класична и праћена презентацијама, док на вежбама студенти самостално прегледају узорке и препарате макроскопски, помоћу стереомикроскопа и рудног односно поларизационог микроскопа.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти