Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи рудне микроскопије

Студијски програм:
Економска геологија (III семестар -OAS)
Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Основи рудне микроскопије
Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са оптичким карактеристикама рудних односно непровидних минерала и применом рудне микроскопије у испитивању рудних лежишта и праћењу понашања минералне сировине у свим фазама припреме концентрата.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за коришћење рудног микроскопа и детерминацију основних рудних односно непровидних минерала у одбијеној светлости. Студенти ће на тај начин бити оспосебљени да одреде минерални састав руде, начин појављивања рудних минерала, и да на самлевеној руди у поступку припреме минералних сировина изврше микрометријска мерења, одреде степен ослобођености минерала, да идентификују типове срастања и могућност ослобађања и да утврде интегрални степен ослобођености минерала и модел ослобађања минерала у функцији финоће млевења.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Поларизациони микроскоп за одбијену светлост. Припремање узорака за рудну микроскопију. Квалитативне методе идентификације рудних минерала. Квалитативна оптичка својства рудних минерала. Квалитативно испитивање тврдине рудних минерала. Морфолошка и структурна својства рудних минерала и њихових агрегата. Систематско квалитативно оптичко проучавање рудних минерала. Поједини самородни елементи. Сулфиди. Сулфосоли. Оксиди. Хидроксиди. Минерали пратиоци руда. Технике мерења величине зрна. Ослобађање минерала. Структурне карактеристике и ослобађање. Интегрални степен ослобођености. Ослобођеност у функцији финоће млевења.

Практична настава
Вежбе су практичне и изводе се према наведеним методским јединицама, коришћењем поларизационог микроскопа за рефлектовану светлост (рудни микроскоп).

Литература:
  1. Цветковић, Љ. (1995):Увод у рудну микроскопију. Скрипта, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Зарић, П. (1980): Лабораторијске методе испитивања минералних сировина, I део: рудномикроскопска испитивања металичних минералних сировина. Скрипта, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  3. Томанец, Р. (2000): Методе испитивања минералних сировина у припреми минералних сировина. Скрипта, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  4. Craig, J.R. & Vaughan, D.J. (1994): Ore Microscopy and Ore Petrography, John Wiley and sons Inc. (2nd ed.)
Метода извођења наставе:
Предавања су класична и праћена презентацијама, док на вежбама студенти самостално прегледају препарате на рудним микроскопима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти