Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи гемологије

Студијски програм:
Геологија (IV семестар -OAS)
Геологија нафте и гаса (VI семестар -OAS)
Економска геологија (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Основи гемологије
Предавачи:
доц. др Зоран Миладиновић, проф. др Сузана Ерић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студент упозна са основним аспектима гемологије.
Исход предмета:
Савладавањем градива из предмета студент је оспособљен да решава проблеме у вези са јувелирним камењем.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у гемологију. Физичке особине јувелирног камења. Оптичка својства јувелирског камења. Методе проучавања и идентификације јувелирског камења. Основе процене јувелирног камења. Најважније врсте јувелирског камења (минерали и стене). Јувелирски камен органског порекла. Симуланти природног јувелирног камења. Вештачко добијање јувелирног камења.

Практична настава
Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања. Идентификација јувелирског камења: хидростатичким поступком, рефрактометром, спектроскопом, поларископом, дихроископом, гемолошким микроскопом (бинокуларна лупа са тамним пољем).

Литература:
  1. Gems & Gemology in Review: Treated Diamonds (2008) Gemological Institute of America, Carlsbad, CA.
  2. Anderson, Basil W., and James Payne. (1998) The Spectroscope and Gemmology. GemStone Press, Woodstock, VT.
  3. Anderson, B. W., 1979: Gem Testing. The Butterworth Group, London, 383 p
  4. Gems: Their Sources, Description and Identification. (2006) 6th ed. Ed. by Michael ODonoghue. Butterworth-Heinemann, Boston.
  5. Hurlbut, C. & Switzer, G., 1979: Gemology, John Wiley & Sons, Inc. New York, 243 p
Метода извођења наставе:
На предавањима Power point презентације по методским јединицама. Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
колоквијуми 40
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти