Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Лежишта и истраживање јувелирских минералних сировина

Студијски програм:
Економска геологија (V семестар -OAS)
Назив предмета: Лежишта и истраживање јувелирских минералних сировина
Предавачи:
доц. др Зоран Миладиновић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са најзначанијим генетским и економским типовима лежишта јувелирских минералних сировина и методама њиховог истраживања као и основним видовима њихове примене/обраде.
Исход предмета:
Овладавање знањима из домена генезе и геологије лежишта јувелирских минералних сировина. Ствара се подлога за правилан избор метода истраживања и практичне примене лежишта јувелирског камена.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Генетске и индустријске класификације лежишта јувелирских минералних сировина. Генеза и геолошке карактеристике најважнијих лежишта јувелирског камена: дијаманта, корунда (рубина и сафира), берила, опала, турмалина, граната, перидота, аметиста, тиркиза, ћилибара, лазурита, жадеита, нефрита, чароита, малахита, калцедона, родонита. Основне форме брушења јувелирског камења. Основе лапидарских техника.

Практична настава
Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања. Макроскопско препознавање јувелирског камења из збирки факултета Обрада јувелирског камења: израда кабошона, фасетирање, глиптографија и масовна самообрада.

Литература:
  1. Kievlenko, Y. E., 2003: Geology of Gems, Ocean Pictures Ltd, Littleton, 432.
  2. Schumann, W., 2009: Gemstones of the World, Sterling, New York, 319.
  3. Ilić, M., 2006: Juvelirske mineralne sirovine i njihova nalazišta u Srbiji, Jugoslovensko gemološko društvo, Beograd, 152.
  4. Kraus, P. D., 1987: Introduction to Lapidary, Krause Publications, Iola, Wisconsin, 196.
Метода извођења наставе:
На предавањима: Power point презентације по методским јединицама. Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Завршни испитпоена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Предиспитне обавезепоена
Активност у току предавања10
Практична настава10
колоквијуми 40
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти